مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
br ENGLISH
اساس نامه
اساسنامه مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل

مقدمه:

      سرزمين دانش‌پرور ايران پايه‌گذار و رونق دهنده طب سنتي مي‌باشد كه با تلاش پزشكان نامدار و مسلمان اين سرزمين مانند شيخ‌الرئيس ابن‌سينا، ابوبكر محمدبن زكريا رازي، سيد اسماعيل جرجاني و ديگران به انجام رسيده و موجب ايجاد مكتب بزرگ پزشكي سنتي گرديد كه قرن‌ها نه تنها در سرزمينهاي بزرگ اسلامي بلكه در جهان غرب به عنوان پزشكي روز، مورد توجه و عمل بوده و خدمات ارزشمندي به بشريت انجام داده و تا قرن گذشته نيز اهميت خود را حفظ نموده و با نفوذ عوامل سياسي مغرب زمين طي قرون گذشته و كوشش آنها براي جدا كردن ملل شرقي و مسلمان از پيشينه علمي و فرهنگي خود، پزشكي نوين يا به اصطلاح طب غربي در اين سرزمين‌ها نفوذ داده شد و موجب از خود فراموشي و دور شدن جوانان تحصيل كرده از دانش پزشكي گذشتگان گرديد، به طوري كه امروزه اكثر پزشكان جوان از مباني علمي طب سنتي و خدمات درخشان آن بي‌اطلاع مي‌باشند.

      اكنون كه به ياري خداوند اين امكان بوجود آمده تا به ذخاير علمي جهان و ايران توجه شود، لازم است كه به گنجينه بزرگ علمي طب سنتي با دقت و احترام نگريسته و اين دستاورد بزرگ علمي مجدداً مورد استفاده بشريت قرار گيرد. بر پايه همين اعتقاد و نيز كشف و معرفي منابع عظيم طب سنتي، مركز تحقيقات  طب سنتي و مكمل پايه‌گذاري مي‌گردد.

با توجه به مقدمه و تعريف انجمن اهداف وظايف مركز بسيار گسترده بوده و شامل 5 محور مطالعاتي: آموزش، تحقيقاتي، اجرايي، ارتباطي و اطلاع‌رساني خواهد بود كه عبارت است از:

 

الف) اهداف و وظايف آموزشي مركز:

1)      مطالعه و بررسي ريشه‌هاي طب سنتي ايران پيش از اسلام از جمله ميراثهاي پزشكي، نسطوري، اوستايي، بابلي، مصري، رومي، يوناني، اسكندري، چيني، هندي و عرب و مشاركت در آموزش آنها

2)      مطالعه و بررسي ريشه‌هاي طب سنتي ايران پس از اسلام مفاهيم تاريخي، مفاهيم فلسفي، مباني ديني، نظريات دانشمندان بلند پايه مسلمان همچون بوعلي و رازي و مشاركت در آموزش آنها

3)      مطالعات علت‌شناسي در پزشكي قديم ايران؛ اسباب امراض= اسباب (سابقه، داخله، باديه، واصله)، علل امراض و مشاركت در آموزش آنها

4)      علل (مادي، فاعلي، صوري، غايي)

5)      مطالعه مباني و پايه‌هاي علمي پزشكي قديم ايران اركان، امزاج، اخلاط، اعضاي اقوا، ارواح، افعال و مشاركت در آموزش آنها

6)      مطالعه و مشاركت در مكاتب پزشكي تاثيرگذار بر طب ايران

7)      مطالعه در اشكال داروئي طب سنتي ايران از جمله حبوب، سفوف، جوارعات، اطريفلات، ضادات و اعوق و مشاركت در آموزش آنها

8)      مطالعه درباره مفردات پزشكي، قرابادين‌ها، منابع اصلي و مشاركت در آموزش آنها

9)      مطالعه در روشهاي خاص درمان طب اسلامي و سنتي ايران علاوه بر داروها شامل فصد، حجامت، قي و اسهال و مشاركت در آموزش آنها

10) مطالعه و معرفي كتب طب سنتي ايران و شرح و تفسير آنها از جمله قانون، الحاوي، ذخيره، مخزن‌الادويه و مشاركت در آموزش آنها

11) مطالعه در مزايا و معايب پزشكي سنتي ايران از جهات مختلف هزينه‌اي، نيروي انساني، اثربخشي و...

12) مطالعه در بهداشت عمومي اسلام و اثرات دستورات طبي و بهداشتي اسلام در سرزمينهاي اسلامي و مشاركت در آموزش آنها

13)  مطالعه و بررسي دستورات واحاديث بهداشتي ائمه معصومين (ع) و مشاركت در آموزش آنها

14) مطالعه راههاي پيشگيري و چگونگي كنترل و درمان بيماريهاي رايج يا داروهاي سنتي و دستورات طبي اسلام و مشاركت در آموزش آنها

15) مطالعه در سير و تحول اخلاق پزشكي در طب اسلامي و بررسي مقايسه‌اي آن با مكاتب ديگر طب.

 

ب) محور تحقيقاتي:

1)      طرح تحقيقاتي وضعيت موجود طب سنتي از طريق پرسشنامه، آگهي، انجمن، فراخوان، سمينار و ماموريتهاي تحقيقاتي

2)      تحقيق در عقايد درماني و خرافه‌ها در فرهنگ عامه: آب گرمها و آئينه‌ها

3)      تحقيق در صاحبان حرف پزشكي سنتي شاغل در بازار كار: عطاريها، شكست‌بندها و نيروهاي درمان‌گر

4)      تحقيق در علت‌شناسي بيماريها در فرهنگ مردم: علتها (فيزيكي، رواني، آسماني، روحي، دروني و محرمانه)

5)      تحقيق در پايه‌هاي پزشكي سنتي (بومي، عوام و توده) روحاني، زادگاهي، غيررسمي و غيرقراردادي

6)      تحقيق و بررسي كاربرد فصد و حجامت در منطقه و جامعه

7)      تحقيق در شايع‌ترين اشكال داروئي سنتي كه در جامعه امروز به كار مي‌روند: دم كردن، جوشاندن، تنتور و ضماد

8)      تحقيق و بررسي آماري ميزان آگاهي پزشكان و دانشجويان پزشكي و كادر درماني رسمي با طب سنتي

9)      تحقيق و بررسي آماري ميزان آگاهي پزشكان و دانشجويان پزشكي و كادر درماني رسمي با دستورات بهداشتي و طب اسلامي

10) تحقيق در درمانهاي طب سنتي و باورهاي سنتي مردم منطقه مازندران و ساير مناطق كشور با همكاري نهادهاي ذيربط

11) تحقيق و بررسي راههاي جلب مشاركت جامعه در ارائه خدمات طب سنتي

12)  تحقيق و بررسي روشهاي مناسب آموزشي مسائل طب سنتي: براي حرف رسمي درماني، حرف غير رسمي درماني، مردم

13)  تحقيق و بررسي راههاي ادغام فعاليتهاي طب سنتي در نظام خدمات بهداشتي و درماني كشور

14)  تحقيق اپيدميولوژيك در ميزان شيوع، پراكنش و ريشه‌يابي علل روي آوري به درمانهاي طب سنتي و يا بومي در بعضي مناطق خاص و بعضي از اقشار خاص.

15)  تحقيق و مطالعه ارتباط الگوهاي رفتاري جامعه و امنيت درمان طب سنتي با ميزان سلامتي و تندرستي

16)  تحقيق و شناسائي عوامل خطر و پيش‌بيني‌كننده‌هاي ناامني در درمان با طب سنتي در خانواده‌ها و جامعه.

17)  تبديل كتب پزشكي قديم ايراني و اسلامي(كتب مرجع) به ديسكهاي كامپيوتري براي اولين بار در كشور و جهان

18) معرفي نمونه‌هاي مجرب و قابل  كاربرد طب سنتي با توجه به شرايط و امكانات روز

19)  سياست‌گذاري و امنيت بخشي به درمانهاي طب سنتي در سطح كشور

20)   ارائه رهنمود و انتقال تحقيقات انجام شده در زمينه اخلاق پزشكي در مركز به مسئولين اجرايي وزارت و دانشگاه‌ها

 

ج) محور اطلاع‌رساني:

توضيح: يكي از اهداف اين انجمن ايجاد مخزن مطالعاتي قابل استفاده براي محققين مي‌باشد.

1)      جمع‌آوري اطلاعات منتشره از كليه مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و دست‌اندركار مسائل طبي كشور كه احياناً در بردارنده نكاتي از طب سنتي و مكمل باشد. اهم از مجلات و بولتنهاي مختلف واشتراك آنها

2)      كپي‌برداري و تهيه ميكروفيلم و ميكرو فيش از كتب ناياب و نسخه‌هاي منحصر به فرد موجود در كتابخانه‌ها و مراكز فرهنگي داخل و خارج از كشور كه در ارتباط با طب اسلامي و سنتي مي‌باشند (با كسب مجوز از دستگاههاي اجرايي زيربط)

3)      تهيه و آرشيو كليه منابع از وضعيت موجود طب سنتي و مكمل كشور

4)      تهيه فرهنگهاي چندزباني، دايرة‌المعارفها، واژه‌نامه‌هاي تخصصي

5)      اشتراك نشريات مشترك با مسائل فرهنگي و طب سنتي از خارج از كشور

6)      اشتراك روزنامه‌هاي مهم و مجلات علمي و فرهنگي كشور و گردآوري اخبار و اطلاعات مرتبط با مركز از آنها و انتشارشان در مجموعه‌هاي ماهانه

7)      شناسائي مراكز علمي و دانشمندان و پژوهشگران آشنا با مسائل طب سنتي و اسلامي و تهيه فهرست نشاني آنها با كمك مسئولين اجرائي كشور

8)      استفاده از روشهاي نوين اطلاع‌رساني شامل رايانه و ارتباطات دائمي ( اينترنت، ماهواره)

9)      تهيه و چاپ جزوات و كتابچه‌هاي آموزشي(آشنايي با طب سنتي و مكمل) براي دانشجويان پزشكي و براي نخستين بار در كشور و انتشار آن بصورت وسيع در سطح دانشگاه‌هاي كشور

10) انتشار مجله يابولتن به صورت ماهانه يا فصل‌نامه به عنوان ارگان تبليغي مركز (و احراز مجوز لازم در اين مورد)

11) احراز اجازه نشر به عنوان ناشر كتب تخصصي در زمينه فعاليتهاي طب سنتي و مكمل

12) تهيه و چاپ جزوه‌ها و كتابچه‌هاي مدرن اخلاق پزشكي براي پزشكان و دانشجويان در سطح وسيع كشوري با تائين لازم

 

د) محور ارتباطي:

توضيح: كليه ارتباطات اين مركز با اشخاص حقوقي و حقيقي منحصراً ارتباط علمي مي‌باشد.

1)      ارتباط با كليه مراكز تحقيقاتي و نهادهاي فرهنگي علمي دولتي و غيردولتي مرتبط با عملكرد مركز در داخل يا خارج از كشور

2)      ارتباط علمي با اساتيد، پژوهشگران و شخصيتهاي علمي و ديني صاحبان رهنمود و تفكر در داخل يا خارج از كشور براي پيشبرد اهداف مركز

3)     ارتباط با ارگانهاي اجرايي كشور و وزارتخانه‌ها براي تسهيلات و برقراري ارتباط علمي (حضوري و غيرحضوري) با مراكز و اشخاص فوق‌الذكر و درخواست كمك از آنها براي احياي طب سنتي

4)      دعوت از اساتيد و دانشمندان و علماي اسلام براي حضور در جلسات مركز و بهره‌مندي علمي از آنان

5)      اعلام موجوديت مركز به تمامي مراكز و دانشمندان فوق‌الذكر

6)      تقاضاي جلب كمكهاي مادي و معنوي از مسئولين كشوري براي تحقق و احياي ميراث گرانبهاي طب اسلامي و سنتي ايران و پيگيري تحصيص بودجه مستقل تحقيقاتي علاوه بر بودجه دريافتي از دانشگاه

7)      با توجه به تعريف، اين انجمن در نظر دارد فعاليت گسترده‌اي در سطح كشور در زمينه طب سنتي و مكمل داشته باشد.

 

هـ) اهداف و وظايف اجرايي مركز:

1)      پيگيري ايجاد مراكز وابسته در ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشكي

2)      مشاركت در برنامه‌هاي اجرايي در زمينه طب سنتي و مكمل با ارگانهاي دولتي و خصوصي1395/10/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal