مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
طرح هاي تحقيقاتي

رديف

عنوان طرح تحقيقاتي

سال تصويب

سال پايان

مجري

همكار

كد طرح

1

 

 مقايسه اثر چشم بند و موسيقي ترجيحي بر ميزان اضطراب و شاخص هاي هموديناميك بيماران تحت آنژيوگرافي قلبي

1397

درحال انجام

هدايت جعفري

دكتر سيد افشين شروفي- دكتر بيژن شعبانخاني

ساناز اسفندياري

3096

2

تبيين علل هيپرتانسيون و درمانهاي آن در طب ايراني و بررسي اثر فرآورده گياه بادرنجبويه بر كنترل هيپرتانسيون اسانسيل در بيماران هيپرتانسيو

1397

در حال انجام

سيده صديقه يوسفي

زهرا شكرريز-سيد افشين شروفي-مريم نباتي

بيژن شعبان خاني

3101

3

بررسي مكانيسمهاي داروهاي مفرح در طب ايراني وبررسي اثر درماني فرآورده گياه قرنفل در بيماران مبتلا به افسردگي خفيف تا متوسط؛ يك مطالعه كارآزمائي باليني تصادفي دوسو كور و كنترل شده با پلاسبو

1397

 

در حال انجام

آسيه جوكار

پروفسور مهران ضرغامي-دكترحسين عسگري راد

دكتر ابراهيم نصيري-دكتر بيتاساده

2674

4

تاثير ماساژ بازتابي كف پا بر روي ميزان اضطراب درد مخصوص سوختگي و وضعيت خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه سوختگي

1397

 

در حال انجام

معصومه باقري نسامي

رضا علي نيا-دكتر معصومه باقري نسامي

دكتر نورالدين موسوي نسب

1679

5

تاثير مشاهده عكس صورت بيمار قبل از سوختگي بر كيفيت مراقبت و همدلي پرستاران با بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه سوختگي

1396

در حال انجام

هدايت جعفري

آقاي دكترجمشيد يزداني چراتي دكتر ويدا شفيعپور

فاطمه ذاكري سنطه

1270

 

6

 اثر طب فشاري گوش بر درد و اضطراب ناشي از تعويض پانسمان در مصدومان سوختگي بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه

1396

در حال انجام

سيد افشين شروفي

دكتر زهرا پور اسماعيل-دكتر بيژن شعبانخاني -محمدرضا ذاكري-Dr. Alyx Taylo

1797

7

بررسي ليوميوم رحمي از ديدگاه طب ايراني و تاثير فراورده بارهنگ بر ميزان خونريزي دوران قاعدگي بيماران مبتلا به ليو ميوم رحمي

1396

در حال انجام

سيده صديقه يوسفي

فاطمه قلي نيا نوايي-ابراهيم نصيري فرمي-اقدس عبادي جامخانه-محمدعلي ابراهيم زاده معبود

10536

8

بررسي نامگذاري،اسباب ،نشانه شناسي و درمان بيماري هاري در تمدن اسلامي

1396

 

مصطفي معلمي

-----

10466

9

بررسي تاثير فراورده تركيبي بر پايه طب ايراني( شربت انار نعنايي ) بر تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني و تطبيق تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني با طب ايراني

1396

در حال انجام

سيده صديقه يوسفي

محمد آزادبخت-محمود موسي زاده-حسين عسگري راد-احسان زابلي-علي داوودي

علي امينيان

10465

10

سير تاريخي درمان ناباروري در طب سنتي ايراني از قرن دوم هجري تا طب فولكلور امروزي: يك مطالعه تركيبي متوالي توضيحي

1396

در حال انجام

سيده صديقه يوسفي

زينب حمزه گردشي

محمد آزادبخت

مينو هامون

10400

11

بررسي اثر رازيانه بر درد زانو در زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو بر اساس مباني طب سنتي

1396

در حال انجام

سيده صديقه يوسفي

مرضيه اعلي‌زاده-محمد آزادبخت- محمود موسي‌زاده فاطمه نيك صولت علي داوودي حسين عسگري راد

10380

12

بررسي تاثير رايحه درماني با اسانس گل رز بر شدت اضطراب بيماران كانديداي جراحي پيوند عروق كرونر

1396

97

تسويه شد

روانبخش اسمعيلي

سيد افشين شروفي-رحمان غفاري-نورالدين موسوي نسب-فاطمه فضل اله پور ركني

10234

 

13

تاثير مصرف قرص گزنه بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي

 

1396

 

روانبخش اسمعيلي

سيد افشين شروفي سيد نورالدين موسوي نسب

فاطمه اسپهبدي-موسي اسماعيلي خديجه عليزاده

6188

14

تبيبن فرايند حرارت غريزي و چگونگي مواجهه با آن در منابع طب سنتي ايراني

1396

 

محمد يوسف پور

دكتر عيسي محمدي -مهندس محمدكمالي نژاد

طاهره اميريان

2879

15

ارزيابي خاصيت ضد باكتريايي و آنتي اكسيداني عصاره الكلي گياه مرزنجوش (Origanum Majorana L) بر عليه سودوموناس ائروژنوزا

1396

97 تسويه شد

محمد آهنجان

دكتر محمد آهنجان-مجتبي رهبر -دكتر ابراهيم نصيري-دكتر محمدعلي ابراهيم زاده

2166

 

16

مقايسه اثر بخشي عصاره هيدروالكلي تخم بارهنگ با تراناگزاميك اسيد در درمان زنان مبتلا به منوراژي: كارآزمايي باليني تصادفي سه سو‏كور

1395


سيده صديقه يوسفي

زينب حمزه گردشي

محمد آزاد بخت مرضيه قرائتي

2747

17

بررسي ديدگاه مراقبين بهداشتي استان مازندران به كاربرد طب مكمل و سنتي در دوران بارداري، 1395

1395

 

فاطمه عبدالهي

 

2604

18

بررسي اثر بخشي پماد Sambucus ebulus  (غاغالس) در درمان سالك

1395

 

سيده صديقه يوسفي

اميد مظفري-محمد يوسف پور-محمود موسي زاده

محمد علي ابراهيم زاده

2150

19

بررسي شيوع و شدت مشكلات يائسگي و تاثير ان بر راندمان كاري زنان شاغل ميانسال ايراني با در نظر گرفتن عوامل مرتبط دموگرافيك و رفتارهاي بهداشتي: مطالعه ي مبتني بر جمعيت يائسگي در ايران

1394

 

انسيه فولادي

 

1994

20

بررسي مقايسه اي پوليپوزيس بيني با بيماري مشابه در طب سنتي ايراني و كارائي اسپري نازال 1.5% بر پايه پونه در درمان آن

1394

 

محمد يوسف پور

دكتر سيد عبدالله مدني دكتر عباس علي پور-محمد كمالي نژاد-بهديس متولي علي آبادي  بهاره پروين

1832

21

تبيين بيماري سالك از ديدگاه طب سنتي ايران و بررسي اثر بخشي ژل آلوئه ورا 2 % در درمان سالك

1394

 

سيده صديقه يوسفي

ناصر بهنام پور-مجيد سعيدي اميد مظفري

1751

22

بررسي فعاليت ضد ميكروبي عصاره برگبگياهان لرگ (LPterocarya fraxinifolia) و گردو(Juglans regia L)

1394

 

محمد آهنجان

 

1573

23

ارزيابي معناي زندگي در دانشجويان مبتني بر ابزار بومي شده يك مطالعه تركيبي متوالي توضيحي

1393

 

زهره شاه حسيني

 

1525

24

بررسي تاثير آروماتراپي با اسانس اسطوخودوس بر حس خوب بودن، شدت اضطراب و افسردگي و خستگي بيماران تحت همودياليز

1393

 

معصومه باقري نسامي

 

1382

25

ارزيابي اثر ضد تهوعي عصاره هاي بهار نارنج (Citrus aurantium L)  و برگ گياه شب خسب (Albizzia julibrissin Durazz )  به روشهاي مختلف استخراج بر جوجه

 

 

1393

94 تسويه شد

فاطمه شكي

آيدا لطيفي-آناهيتا زماني-نورالدين محمد شاهي

دكتر عباس قلي پور-دكتر نسرين نصر

1342

26

ارزيابي فعاليت دافع حشره از عصاره برگ گياهان گردو (L Juglans regia) و لرگ (L Pterocarya fraxinifolia)

1393

96تسويه شد

فرزاد متولي حقي

دكتر محمدعلي ابراهيم زاده

سيد حسن نيكوكار

1341

27

بررسي تدابير درماني در سرطان بر اساس طب سنتي ايران و تاثير فرآورده ي طبيعي منتخب بر سرطان معده

1393

 

محمد آزادبخت

محمد يوسفپور-جمشيد يزداني چراتي- سيد افشين شروفي- سيد جلال حسيني مهر- سهيل عزيزي-اميرسعيد حسيني

1325

28

مطالعه اتنومديكال زردي نوزادان و بررسي تاثير پيشگيرانه و درماني شيرخشت بر آن

1393

 

محمد آزادبخت

 محمد آزادبخت -رويا فرهادي- سيده صديقه يوسفي -سيد نورالدين موسوي نسب- سيد جلال حسيني مهر-مسعود آزادبخت - جعفر اكبري- زينب حمزه گردشي

1316

29

علل و تدابير زايمان سخت از ديدگاه طب سنتي

1393

 

مولود فخري

 

1258

30

بررسي استفاده از داروهاي گياهي در دوران بارداري در زنان استان مازندران، 1393

1393

94

تسويه شد

فاطمه عبدالهي

-----

1208

31

بررسي عوامل مرتبط با آگاهي، نگرش، و نحوۀ بكارگيري روش هاي طب مكمل در بيماران پرفشاري خون مراجعه كننده به مركز قلب شهر ساري، سال1393

1393

 

ويدا شفيع پور

 

981

32

بررسي تاثير آروماتراپي با اسانس اسطوخودوس بر شدت خستگي و اضطراب و افسردگي بيماران تحت همودياليز

1392

93تسويه شد

معصومه باقري نسامي

دكتر فاطمه اسپهبدي-عطيه نيك خواه

898

33

فراواني بكارگيري روش هاي طب سنتي ايراني و مكمل در بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده، به درمانگاه هاي ديابت دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1393 و بررسي نگرش و رضايتمندي انها از اين روشها

1392

94تسويه شد

محمد يوسف پور

دكتر مريم تقوي شيرازي

741

34

بررسي تاثير عسل در بهبود زخم پاي بيماران ديابتيك

1392

 

معصومه باقري

دكتر سيده شهره پيرزاده-عطيه نيك خواه-

490

35

مروري بر درمان هاي طب مكمل و جايگزين در درمان رينوسينوزيت

1392

93تسويه شد

عبدالله مدني

سيد عباس هاشمي ميلاد بهاري-شهرزاد ايرانژاد

197

36

بررسي اثر محافظت پرتوي اختصاصي عصاره آويشن شيرازي روي مرگ و آپوپتوزيز ناشي از پرتو گاما روي سلول هاي سرطاني (مغز) و نرمال (پوست) روي عوارض موكوزيت دهاني ناشي از پرتو درماني

1391

94تسويه  شد

سيد جلال حسيني مهر

 

45

37

بررسي ميداني درمان زخم سوختگي بر مبناي طب سنتي و تاثير فراورده هاي طبيعي بر التيام سوختگي در حيوان و بيماران

1391

94تسويه شد

سيد جلال حسيني مهر

 سيد جلال حسيني مهر،محمد آزاد بخت،سيد عبدالله مدني، جعفر اكبري -حسين زاده- مريم قاسمي - ابراهيم نصيري

118

38

بررسي تاثير قطره موضعي سير در بهبود اوتيت خارجي حاد The effect of topical Garlic extract on acute external otitis

1387

در واقع 92

 

عبدا... مدني

 

93

39

بررسي علم كيميا در متون علمي جهان اسلام

1390

 

سيد عبدالله مدني

 

221

40

بررسي التيام بخش ژل 50 درصد الوئه ورا همراه با كرم ترتينوئين در درمان آكنه خفيف تا متوسط

1390

91تسويه شد

مجيد سعيدي

دكتر كتايون مرتضي سمناني

دانشجوي داروسازي

129

41

بررسي آگاهي بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري از منشور حقوق بيمار در سال 89

1390

92تسويه شد

محبوبه يعقوبيان

رقيه سواسري - نفيسه قانعي- مريم گل محمدي -راضيه مختارپور- ربابه صباغي

142

42

بررسي اثر الكلي ميوه ي آووكادو بر روي رده سلولهاي آدنوكارسينوم معده در محيط آزمايشگاه

1389

 

مريم قاسمي

 

100

43

بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ گردو در كنترل قند خون بيماران بزرگسال با ديابت نوع دوم

1388

 

زهرا كاشي

 

144

44

بررسي اثر گياهان صبر زرد و عسل در بهبود زخم پاي ديابتي

1388

 

عادله بهار

 

145

45

بررسي اثر ژل 3%رازيانه در هيرسوتيسم ايدئوپاتيك  

1388

 

عذرا اخي

 

146

46

بررسي اثر گياهان دارويي سنجد و زنجبيل در كنترل درد و ناتواني بيماران استئوآرتريت

1388

 

مريم مبيني

-

147

1397/09/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal