مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ فروردين
br ENGLISH
مقالات (2016-2009)

 
 

مقالات مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل

  

* نويسنده مسئول                                                # نويسنده اي كه affiliation مركز دارد

 

رديف

 

نويسنده

عنوان مقاله

عنوان مجله

122

اميد مظفري

محمد يوسف پور

آرزو مظفري

ايوب صوفي زاده

سيده صديقه يوسفي*#

 

 

Cutaneous Leishmaniasis in Persian Medicine

 

 

Mazandaran University of Medical Sciences 2016 Nov; 26 (142): 277-284

121

اميد مظفري

سيد افشين شروفي#

سيده صديقه يوسفي*#

 

 First report on infant acute urticaria after mother’s parenteral use of Meglumine Antimoniate (glucantime): A case report

 

 Iranian Journal of Public Health 2016 Sep; 45 (9): 1217-1219

120

هدايت جعفري

سيد افشين شروفي#

طاهره طاهريان*

كيومرث نوروزپور ديلمي

 

 

The effect of Hegu point ice Massage on pain Relief: A review article

 

International Journal of Pharmacy and Technology 2016 Sep; 8 (3): 4821-4843

119

اميد مظفري

محمدرضا شيرزادي

سيد افشين شروفي#

آرزو مظفري*

 

 

Crimean- Congo haemorrhagic fever in Persian traditional medicine

 

Iranian Journal of Public Health 2016 Sep;

45 (9): 1243-1244

118

فاطمه عبدالهي#

صغري خاني

جمشيد يزداني چراتي*

 

ميزان شناخت و بكارگيري طب سنتي و مكمل در زنان باردار ايران

 

 

Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2016 Aug; 7 (2): 127-137

117

فرشته شعباني اسرمي

زينب حمزه گردشي#

زهره شاه حسيني*#

 

Health promoting lifestyle behaviors in menopausal women:

A cross-sectional study

 

Global Journal of Health Science 2016 Aug; 8(8): 129-134

116

مريم كاردان سوركي

زينب حمزه گردشي#

اسماعيل اسدپور

رضاعلي محمدپور

صغري خاني*

 

 

A review of marital intimacy-enhancing interventions among

married individuals

 

 

Global Journal of Health Science 2016 Aug; 8(8):74-93

115

نرگس مطهري طبري

سيد صديقه يوسفي*#

غزاله حيدري راد

مريم كاردان سوركي

پيام حبيب پور

 

 

Exercise from the perspective of Iranian traditional medicine

 

 

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2016 Aug

114

اميرحسين گودرزيان

محيا قهرمانلو

سينا احساني

علي عباس خانيان

افشين شروفي*#

 

 

Idiopathic Stevens-Johnson syndrome in a child: a case report

 

 

International Journal of Pediatrics 2016 Jul;

4 (7): 2113-2117

113

عليرضا سالار

هدايت جعفري#

صادق زارع*

حسام سالار

 

 

Sari medical sciences university nursing students' curriculum attitudes

 

International Journal of Pharmacy & Technology 2016 June; 8 (2): 12428-12435

112

آذر آقامحمدي

سيد جلال حسيني مهر*#

 

 

Natural products for management of oral mucositis induced by radiotherapy and chemotherapy

 

Mazandaran University of Medical 2016 Jun;

1-9

111

هدايت جعفري#

محمدرضا آريايي فر*

جمشيد يزداني چراتي

آريا سليماني

ابراهيم نصيري فرمي

 

 

The Effect of Green Tea Gargle Solution on Sore Throat After Coronary

Artery Bypass Grafting: A Randomized Clinical Trial

Anesthesia Pain Medical, 2016 May; 6 (3): 1-5

110

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي#

اعظم جعفري*

عليرضا خليليان

شروين ضيابخش طبري

 

 

The relationship between stressors and anxiety levels after CABG

in Sari, Iran

 

 

Iranian Red Crescent Medical Journal 2016 May; 18 (5): 80-86

109

زهره شاه حسيني#

هدي عربي

اعظم صالحي

زينب حمزه گردشي*#

 

 

Factors affecting improved prenatal screening: A narrative review

 

 

Global Journal of Health Science 2016 May; 8(5): 160-165

108

كشور صمدائي گله كلايي

بري مك كارتي

عليرضا خليليان

زينب حمزه گردشي*#

سپيده پيوندي

فروزان الياسي

مريم شهيدي

 

 

 

Factors associated with marital satisfaction in infertile couple: A

comprehensive literature review

 

 

 

Global Journal of Health Science 2016 May; 8(5): 96-109

107

آذر آزموده

معصومه پژمان منش*

فيروزه اكبري اسباغ

عزيزه قاسمي نژاد

زينب حمزه گردشي#

 

 

Effects of letrozole-hmg and clomiphene-hmg on incidence of luteinized unruptured follicle syndrome in infertile women undergoing induction ovulation and intrauterine insemination:

A randomised trial

 

 

Global Journal of Health Science 2016 Apr; 8(4): 244-252

106

زهرا كاشي

عادله بهار

عذرا اخي*

سمانه حسن زاده

ليلا اسماعيلي

زينب حمزه گردشي#

 

 

Levothyroxine dosage requirement during pregnancy in well-controlled hypothyroid women:

 A longitudinal study

 

 

Global Journal of Health Science 2016 Apr; 8(4): 227-233

105

محمد يوسف پور#

زهرا كاشي

نجيبه احمدي ثاني

مريم تقوي شيرازي

فتانه هاشم دباغيان

 

 

Attitude and practice of diabetic patients towards complementary/ alternative medicine and related factors, Sari, 2014-2015

 

 

Mazandaran university of Medical Sciences 2016 Apr; 26 (136): 135-145

104

آذر آقامحمدي

محمد آزادبخت

سيد جلال حسيني مهر*#

 

Quantification of thymol content in different extracts of Zataria Multiflora by HPLC method

 

 

Pharmaceutical and Biomedical Research

2016 Mar; 2 (1): 8-13

 

103

معصومه باقري نسامي#

طاهره يعقوبيان

افشين قلي پور برادري

ياسر طالبيان كياكلايه*

جمشيد يزداني چراتي

 

 

Effect of education on the knowledge and attitude of intensive care unit staff towards the use of predictive disease severity scoring systems

 

 

Journal of Nursing and Midwifery Sciences 2016 Mar; 3(1): 52-58

102

ام البنين امجدي

طهورا موسوي

عليرضا رفيعي

محمدعلي افضلي

محمد يوسف پور#

عليرضا قائمي

 

 

Therapeutic and nutritional effects of pomegranate from the perspective of Islamic texts, traditional and modern medicine

 

 

Journal Mazandaran University Medicine Science, 2016 Mar; 26(134): 374-393

101

سيد افشين شروفي#

هدايت جعفري

حميده عظيمي لولاتي

جمشيد يزداني چراتي

منصور كريم زاده*

 

 

Nurse burnout and patient satisfaction with nursing care at dialysis and cardiac care units

 

 

Austin Crit Care Nurs J 2016 Feb;

3 (1): 1013

100

هدايت جعفري#

معصومه باقري نسامي

محمدرضا عبدلي نژاد*

 

The effect of Quran recitation and religious music on mental and physical health

 

Journal of Clinical Excellence, 2016;

4 (1): In Press

99

سيد افشين شروفي#

معصومه باقري نسامي#

مسعود رضايي نودهي*  

 

Effects of olfactory mental imagery on respiratory function: A systematic review

 

Journal of Clinical Excellence, 2016,

4 (1): In Press

98

اعظم بحيرايي

زينب حمزه گردشي*#

محمدرضا محمدي

عيسي محمدي

سحرناز نجات

 

 

Iranian adolescents’ insufficient physical activity:

A mixed methods explanatory sequential study

 

 

International Journal of Adolescent Medicine and Health 2016 Feb; 28(1): 79-89

97

سيد افشين شروفي#

يداله جنتي

حسين روحي مقدم*

جمشيد يزداني چراتي

 

Psychosocial needs of families of intensive care patients: perceptions of nurses and families

 

Nigerian Medical Journal, 2016 Jan-Feb;

 57(1): 10-18

96

معصومه باقري نسامي#

سيد افشين شروفي#

آتيه نيك خواه*#

فاطمه اسپهبدي

فهيمه سعادت قادري كولايي

 

 

The effects of aromatherapy with lavender essential oil on fatigue levels in haemodialysis patients: A randomized clinical trial

 

 

Complementary Therapies in Clinical practice, 2016 Feb; 22: 33-37

95

ماه منير دانش

زينب حمزه گردشي#

محمود موسي زاده

فرشته شعباني اسرمي*

 

 

The effect of hysterectomy on women’s sexual function; A narrative review.

 

 

 

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 2015 Dec; 69(6):

 387-392

94

مينا ملاري

صغري خاني

مهدي پوراصغر

محمود موسي زاده

زينب حمزه گردشي*#

 

 

Biopsychosocial determinants of hypoactive sexual desire in women; A narrative review

 

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 2015 Dec; 27(6):

 383-389

93

محمد يوسف پور

محمد كمالي نژاد

محمد مهدي اصفهاني

شهرزاد ايران نژاد#

سيد افشين شروفي*#

جمال شمس

 

 

Non- pharmacological interventions for depression in Persian medicine

 

 

 

Journal of Humanitas Medicine (TANG)

 2015 Nov; 5 (4): 1-7

92

سيد عبدالله مدني#

سيد عباس هاشمي*

 

Current knowledge about violence against healthcare workers

International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience 2015; 17(3):

661-663

91

مصطفي صالحي نجف آبادي

شهرام آقاه

سيده صديقه يوسفي#

محمد كمالي نژاد

فرزانه مهدويان

علي اكبر جعفريان*

 

 

Comparison of the plant plantago major and the drug colofac on clinical symptoms in IBS patients

 

 

International Journal of Life Sciences 2015 Oct; 9(5): 108-112

90

مصطفي صالحي نجف آبادي

سيده صديقه يوسفي*#

آسيه جوكار

محمد عسكرفراشان

 

Avicenna (Ibn Sina) aspect of ileus

 

International Journal of Life Sciences 2015 Oct; 9(5): 1-2

89

زينب حمزه گردشي#

زهره شاه حسيني

كشور صمدائي گله كلايي*

 

Lifestyle and outcomes of assisted reproductive techniques: A narrative review

 

Global Journal of Health Science 2015 Sep; 7(5): 11-22

88

طهورا موسوي

عليرضا رفيعي

ام البنين امجدي

محمد يوسف پور#

علي اصغر زكوي

 

Medicinal and nutritional properties of grapes in Islamic references, traditional, and modern medicine

 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(130): 169-190

87

مينا ملاري

زهره شاه حسيني

مهدي پوراصغر

زينب حمزه گردشي*#

 

Couples communication skills and anxiety of pregnancy: A narrative review

 

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 2015 Aug; 27(4):

286-290

86

منصوره افضلي

زهره شاه حسيني

زينب حمزه گردشي*#

 

Social capital role in managing high risk behavior: A narrative review

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 2015 Aug; 27(4):

280-285

85

ابراهيم نصيري#

سيد جلال حسيني مهر*#

محمد آزادبخت#

جعفر اكبري#

رضا عنايتي فرد

سهيل عزيزي

 

 

Effect of Malva sylvestris cream on burn injury and wounds in rats

 

 

Avicenna Journal Phytomedicine 2015 Jul-Aug; 5(4): 341-354

84

سيد افشين شروفي#

منصور كريم زاده*

Factors associated with burnout in nursing staff: A review article

 

Journal of Clinical Excellence, 2015 Jul-Aug; 3(2): 56-70

83

شقايق وحدتي

ليلا حمزه گردشي*

زينب حمزه گردشي#

سميه حسام

 

 

Psychometric properties of the patient self-advocacy scale: The Persian version

 

 

Iranian Journal Medical Science, 2015 Jul; 40(4): 349-355

82

ابراهيم نصيري#

سيد جلال حسيني مهر*#

محمد آزادبخت#

جعفر اكبري#

رضا عنايتي فرد

سهيل عزيزي

مسعود آزادبخت

 

 

 

The healing effect of Arnebia euchroma ointment versus silver sulfadiazine

on burn wounds in rat

 

 

 

World Journal Plastic Surgery, 2015 Jul; 4(2): 134-144

81

سيد عبداله مدني#

سيد عباس هاشمي*

فرشاد

 

The frequency of allergic rhinosinusitis in patients referred to ear, nose throat clinic due to chronic rhinosinusitis

 

La Prensa Medica Argentina, 2015 Jun

80

سيد عبداله مدني#

سيد عباس هاشمي*

مصطفي مدانلو

 

The incidence of nasal septal deviation and its relation with chronic rhinosinusitis in patients undergoing functional endoscopic sinus surgery.

 

Pakistan Medical Association, 2015 Jun; 65(6): 612-614

 

79

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي#

سيده زهرا هاشمي*

عليرضا خليليان

 

The effects of sesame oil on the prevention of amiodarone -indused phlebitis

 

Iranian Journal of Nursing Midwifery Research, 2015 Jun; 20(3): 365-370

78

محمد يوسف پور#

محمد كمالي نژاد*

محمدمهدي اصفهاني

جمال شمس

حسن هشدار تهراني

محسن بهرامي

 

 

Role of heart and its diseases in the etiology of depression according to avicenna's point of view and its comparison with views of classic medicine.

 

 

International Journal of Preventive Medicine, 2015 Jun; 163(80): 218-223

 

77

ابراهيم نصيري#

سيد جلال حسيني مهر*#

محمد آزادبخت#

جعفر اكبري#

رضا عنايتي فرد

سهيل عزيزي

 

 

 

The effect of Terminalia chebula extract Vs. silver sulfadiazine on burn wounds in rats

 

 

 

Journal of complement Integr Med, 2015;

12 (2): 127-135

76

سيد عباس هاشمي#

سيد عبداله مدني*#

سعيد عابديان كناري

 

The review on properties of Aloe Vera in healing of cutaneous wounds

 

Biomed Research International, 2015; 1-6

75

سيد عبداله مدني#

جمشيد رضازاده

 

Two case of rhinolitis which discovered by functional endoscopic sinus surgery

Journal of Society for Development in New Net Environment 2015 May; 9(5): 198-200

74

سيد عبدالله مدني#

طاقي صادقي

Massive thyroid follicular adenoma: a case report

Journal of society for development in new net environment in B&H, 2015 May; 9(5): 207-208

73

مريم درويشي

فرشته جاهدي*

زينب حمزه گردشي#

سعيد گودرزي

محسن واحدي

 

 

The comparison of vaginal cream of mixing yogurt, honey and clotrimazole on symptoms of vaginal candidiasis

 

 

Global Journal of Health Science 2015 Apr; 7(6): 108-116.

72

ابراهيم نصيري#

سهراب پاداشي

رضا نصيري

هوشنگ اكبري

جابر حيدري

 

 

Unwanted errors in anesthesia and related factors in Mazandaran state hospitals

 

 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015 Mar; 24(122):401-406

71

زهره شاه حسيني

زينب حمزه گردشي*#

Female adolescents’ perspective about reproductive health education needs: A mixed methods study with explanatory sequential design

International Journal of Adolescent Medicine and Health 2015 Feb; 27(1): 57-63

70

سيد عبداله مدني#

سيد عباس هاشمي

ميلاد بهاري

 

Head and neck cancer a clinicopathologic review of nasoparynx tumors northern Iran descent from 1999 to2011

 

International Journal Preventive Medicine

2015 Jan; 9 (1): 13-15

69

زهره شاه حسيني

زينب حمزه گردشي*#

The facilitators and barriers to nurses’ participation in continuing education programs: A mixed method explanatory sequential study

Global Journal of Health Science 2014 Nov; 7(3): 184-193

68

فاطمه سالمه

محبوبه يعقوبيان*#

ويدا شفيع پور

 

Assessing medical interns' attitude to general practitioner thesis & its performance challenges in Mazandara university of medical sciences

 

Journal of Nursing and Midwifery

Science 2014 Jul-Aug-Sep;1(2): 51-57

67

رويا فرهادي

محبوبه يعقوبيان*#

بنيامين محسني ساروي

 

Clinical findings leading to the diagnosis of sepsis in neonates hospitalized in imam Khomeini and Bu Ali hospitals, Sari, Iran: 2011-2012.

 

Global Journal of Health Science 2014 Jun; 6(4): 298-303

66

سيد افشين شروفي#

يداله جنتي

حسين روحي مقدم*

 

The psychosocial needs of the families of the patients admitted to intensive care units: A review of literature

 

Journal of Clinical Excellence, 2014; 3(1): 46-57

65

محمدباقر مينايي

سيد اميرحسين لطيفي*

اسماعيل ناظم

محمد يوسف پور#

فرشاد اميني بهبهاني

شهرام گوران

 

 

تبيين و مقايسه تشخيص افتراقي درد حاد پهلو

 

 

 

Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2014; 4(4): 307-314

64

عذرا اخي

خديجه ربيعي*#

زهرا كاشي

الهام ضعيف خراساني

مهرنوش كوثريان

مجيد سعيدي

محمدعلي ابراهيم زاده

اميد عماديان

 

 

 

The effect of fennel (Foeniculum vulgare) gel 3% in decreasing hair thickness in idiopathic mild to moderate hirsutism, a randomized, double blind, placebo controlled clinical trial

 

 

 

Caspian Journal of International Medicine, 2014; 5(1):26-29

63

محسن بهرامي*

رضا مستري فراهاني

اسماعيل ناظم

محمد كمالي نژاد

منصور كشاورز

عليرضا نيك بخت نصرآبادي

محمد يوسف پور#

فرشاد اميني بهبهاني

 

 

 

The body organs and their reconstruction power (regeneration) from the viewpoint of

Iranian-Islamic physicians

 

 

 

Iranian Red Crescent Medical Journal, 2014; 16(3): 1-2

62

آذر آقامحمدي#

سيد جلال حسيني مهر*#

Antiangiogenic agents in natural products for the treatment of gynecologic disorders

International Cancer Journal, 2014; 66(2):

 206-213

61

سيد عبدالله مدني#

سيد عباس هاشمي*

Characterization of up-regulated immunoglobulins in patients with chronic rhinosinusitis. Journal of The Pakistan medical association (centre)

International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2014; 26(2): 41-52

60

زهرا عبداللهي

فاطمه تقي زاده*

زينب حمزه گردشي#

عليا بهرام زاده

 

Relationship between addiction relapse and self-efficacy rates in Injection drug users referred to maintenance therapy center of Sari

 

Global Journal of Health Science, 2014; 6(3): 138-144

59

ابراهيم نصيري#

سيد جلال حسيني مهر*#

محمد آزادبخت#

سيد عبدالله مدني#

 

 

A review of natural products for burn healing based on the Iranian traditional medicine

 

Journal of Mazandaran University Medical Sciences, 2014; 23 (110):263-76

58

ابراهيم نصيري*#

رضا نصيري

A comparison between over-the-head and lateral cardiopulmonary resuscitation with a single rescuer by bag-valve mask

Saudi Journal of Anesthesia, 2014 Jan-Mar; 8(1): 30-37

57

سيد عبدالله مدني#

سيد عباس هاشمي

شهزاد جوان

اكرم السادات حسيني

 

Anatomical variants, clinical presentation and pathological findings in patients suffering from chronic rhinosinusitis underwent functional endoscopic sinus surgery

 

International journal of medicine and medical sciences, 2014 Aug; 6(8): 190-194

56

سرور پرويزي

زينب حمزه گردشي*#

Adolescents’ view of health concept and its risk factors: A literature review

International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2014; 26(3): 351-359

55

حميده عظيمي لولاتي

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي*#

طاهره گلزارودي

جمشيد يزداني چراتي

 

The effects of family-friend visits on anxiety, physiological indices and well-being of mi patients admitted to a coronary care unit

 

Complementary Therapies in Clinical Practice, 2014; 20(3):147-151

54

معصومه باقري نسامي

فاطمه اسپهبدي

آتيه نيك خواه*

سيد افشين شروفي#

جمشيد يزداني چراتي

 

 

The effects of lavender aromatherapy on pain following needle insertion into fistulas in hemodialysis patients

 

 

Complementary Therapies in Clinical Practice, 2014; 20(1):1-4

53

زهره حاج حيدري#

مجيد سعيدي*#

كتايون مرتضي سمناني

آيدا سلطاني

 

Effect of Aloe vera topical gel combined with tretinoin in treatment of mild and moderate acne vulgaris: A randomized, double-blind, prospective trial

 

Journal of Dermatological Treatment, 2014;

25: 123-129

52

طاهره طيبي

زينب حمزه گردشي*#

مرجان احمد شيرواني

مرجانه ديهيمي