مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان
br ENGLISH
مقالات (2017-2009)

 
 

مقالات مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل

  

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار مقاله

نويسنده اول

( مسوول)

نويسنده دوم

نوع ايندكس مجله

142

Complementary and alternative medicine (CAM) among Australian hospital-based nurses: knowledge, attitude, personal and professional use, reasons for use, CAM referrals, and socio-demographic predictors of CAM users

Complementary Therapies in Clinical Practice

2017

سيد افشين شروفي

 

ISI

141

Effects of nonpharmacological interventions on reducing fatigue after hematopoietic stem cell transplantation

Journal of Research in Medical of Sciences

2017

هدايت جعفري

 

ISI

ز

Medicinal, biological and phytochemical properties of gentiana species

Journal of Traditional and Complementary Medicine

2017

 

اميرسعيد حسيني

ISI

139

Iranian traditional medicine and evidence-based medicine: An overview of dialogue between two paradigms

 

2017

 

اميرسعيد حسيني

ISI

138

مقايسه تاثير اريترومايسين و عصاره زنجبيل بر ميزان حجم باقيمانده معده بيماران داراي دستور گاواژ در بخش مراقبت هاي ويژه

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

2017

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي

Scopus

137

"ماءالجبن" دارويي در طب سنتي ايران

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2017

محمد آزادبخت

اميرسعيد حسيني

محمد يوسف پور

Scopus

136

ارزيابي فعاليت دافع حشره عصاره برگ درخت گردو بر روي پشه Culex pipiens در شرايط آزمايشگاهي

فصلنامه علمي- پژوهشي طب مكمل

2017

حامد فتحي

 

ساير

135

Ficus carica latex; a review with focus on cancer

Annals of advanced sciences

2017

سيد عبدالله مدني

سيد عباس هاشمي

 

ساير

134

Endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy advantages: A systematic review

Archives of Advanced Sciences

2017

سيد عبدالله مدني

سيد عباس هاشمي

 

ساير

133

First report on infant acute urticaria after mother’s parenteral use of Meglumine Antimoniate (glucantime): A case report

Iranian Journal of Public Health

2016

سيده صديقه يوسفي

 

ISI

132

Idiopathic Stevens-Johnson syndrome in a child: a case report

International Journal of Pediatrics

2016

سيد افشين شروفي

 

ISI

131

The effects of aromatherapy with lavender essential oil on fatigue levels in haemodialysis patients: A randomized clinical trial

Complementary Therapies in Clinical practice

2016

معصومه باقري نسامي

 

ISI

130

Crimean- Congo haemorrhagic fever in Persian traditional medicine

Iranian Journal of Public Health

2016

 

سيد افشين شروفي

ISI

129

The relationship between stressors and anxiety levels after CABG in Sari, Iran

Iranian Red Crescent Medical Journal

2016

 

سيد افشين شروفي

ISI

128

Health promoting lifestyle behaviors in menopausal women: A cross-sectional study

Global Journal of Health Science

2016

زهره شاه حسيني

 

PubMed

127

Exercise from the perspective of Iranian traditional medicine

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine

2016

سيد صديقه يوسفي

 

PubMed

126

Natural products for management of oral mucositis induced by radiotherapy and chemotherapy

Integrative Cancer Therapies

2016

سيدجلال حسيني مهر

 

PubMed

125

The Effect of green tea gargle solution on sore throat after coronary artery bypass grafting: A Randomized Clinical Trial

Anesthesia Pain Medical

2016

هدايت جعفري

 

PubMed

124

Factors affecting improved prenatal screening: A narrative review

Global Journal of Health Science

2016

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

123

Factors associated with marital satisfaction in infertile couple: A comprehensive literature review

Global Journal of Health Science

2016

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

122

Iranian adolescents’ insufficient physical activity: A mixed methods explanatory sequential study

International Journal of Adolescent Medicine and Health

2016

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

121

Psychosocial needs of families of intensive care patients: perceptions of nurses and families

Nigerian Medical Journal

2016

سيد افشين شروفي

 

PubMed

120

Bio-psycho-social factors affecting women's sexual Function during pregnancy: A Narrative review

Global Journal of Health Science

2016

زهره شاه حسيني

 

PubMed

119

A review of marital intimacy-enhancing interventions among married individuals

Global Journal of Health Science

2016

 

زينب حمزه گردشي

PubMed

118

Effects of letrozole-hmg and clomiphene-hmg on incidence of luteinized unruptured follicle syndrome in infertile women undergoing induction ovulation and intrauterine insemination: A randomised trial

Global Journal of Health Science

2016

 

زينب حمزه گردشي

PubMed

117

Levothyroxine dosage requirement during pregnancy in well-controlled hypothyroid women: A longitudinal study

Global Journal of Health Science

2016

 

زينب حمزه گردشي

PubMed

116

سالك از ديدگاه طب سنتي ايران

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2016

سيده صديقه يوسفي

 

Scopus

115

بررسي ديدگاه هاي طب ايراني و طب رايج در زمينه سبب شناسي تشنگي

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2016

محمد يوسف پور

 

Scopus

114

عملكرد و نگرش مبتلايان به ديابت شهر ساري در مورد روش هاي طب مكمل/جايگزين و عوامل مرتبط با آن در سال 94-93

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2016

محمد يوسف پور

 

Scopus

113

خواص تغذيه اي- درماني سير از ديدگاه طب اسلامي- ايراني و طب مدرن، يك مطالعه مروري

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2016

 

محمد يوسف پور

Scopus

112

The effect of Hegu point ice massage on pain relief: A review article

International Journal of Pharmacy and Technology

2016

 

سيد افشين شروفي

Scopus

111

Sari medical sciences university nursing students' curriculum attitudes

International Journal of Pharmacy & Technology

2016

 

هدايت جعفري

Scopus

110

آثار تغذيه اي- درماني انار از ديدگاه متون اسلامي، طب سنتي و طب مدرن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2016

 

محمد يوسف پور

Scopus

109

Immunoglobulins Concentrations in Patients with Chronic Rhinosinusitis

International Journal of Medicine Papers

2016

سيد عبدالله مدني

 

 

108

نگرش مراقبين بهداشتي درماني به انجام اتانازي در سالمندان

مجله تعالي باليني

2016

هدايت جعفري

 

ساير

107

ارزيابي روش هاي مختلف عصاره گيري برگ گياه شب خسب (Durazz) بر كاهش تهوع در جوجه

فصلنامه علمي- پژوهشي طب مكمل

2016

فاطمه شكّي

 

ساير

106

بررسي تحليلي سير تاريخي تعاريف ماليخوليا و طبقه بندي آنها در طب ايراني 

مجله طب سنتي اسلام و ايران

2016

محمد يوسف پور

 

ساير

105

ميزان شناخت و بكارگيري طب سنتي و مكمل در زنان باردار ايران

مجله طب سنتي اسلام و ايران

2016

فاطمه عبدالهي

 

ساير

104

Quantification of thymol content in different extracts of Zataria Multiflora by HPLC method

Pharmaceutical and Biomedical Research

2016

سيدجلال حسيني مهر

 

ساير

103

Effect of education on the knowledge and attitude of intensive care unit staff towards the use of predictive disease severity scoring systems

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

2016

معصومه باقري نسامي

 

ساير

102

Nurse burnout and patient satisfaction with nursing care at dialysis and cardiac care units

Austin Crit Care Nurs J

2016

سيد افشين شروفي

 

ساير

101

تاثير آواي قرآن و موسيقي مذهبي بر سلامت جسم و روان

مجله تعالي باليني

2016

هدايت جعفري

 

ساير

100

تصويرسازي ذهني بويايي و تاثير آن بر عملكرد تنفسي: يك مرور نظام مند

مجله تعالي باليني

2016

سيد افشين شروفي

 

ساير

99

Avicenna (Ibn Sina) aspect of ileus

International Journal of Life Sciences

2015

سيده صديقه يوسفي

 

ISI

98

Effect of Malva sylvestris cream on burn injury and wounds in rats

Avicenna Journal Phytomedicine

2015

سيدجلال حسيني مهر

 

ISI

97

Role of heart and its diseases in the etiology of depression according to avicenna's point of view and its comparison with views of classic medicine

International Journal of Preventive Medicine

2015

محمد يوسف پور

 

ISI

96

Head and neck cancer a clinicopathologic review of nasoparynx tumors northern Iran descent from 1999 to2011

International Journal of Preventive Medicine

2015

سيد عبداله مدني

 

ISI

95

Comparison of the plant plantago major and the drug colofac on clinical symptoms in IBS patients

International Journal of Life Sciences

2015

 

سيده صديقه يوسفي

ISI

94

Psychometric properties of the patient self-advocacy scale: The Persian version

Iranian Journal of Medical Science

 

2015

 

زينب حمزه گردشي

ISI

93

Biopsychosocial determinants of hypoactive sexual desire in women; A narrative review

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina

2015

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

92

Lifestyle and outcomes of assisted reproductive techniques: A narrative review

Global Journal of Health Science

2015

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

91

Couples communication skills and anxiety of pregnancy: A narrative review

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina

2015

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

90

Social capital role in managing high risk behavior: A narrative review

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina

2015

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

89

Female adolescents’ perspective about reproductive health education needs: A mixed methods study with explanatory sequential design

International Journal of Adolescent Medicine and Health

2015

زينب حمزه گردشي

 

PubMed

88

The effect of Terminalia chebula extract Vs. silver sulfadiazine on burn wounds in rats

Journal of complementary Integrative Medicine

2015

سيدجلال حسيني مهر

 

PubMed

87

The healing effect of Arnebia euchroma ointment versus silver sulfadiazine on burn wounds in rat

World Journal Plastic Surgery

2015

سيدجلال حسيني مهر

 

PubMed

86

The effects of sesame oil on the prevention of amiodarone -indused phlebitis

Iranian Journal of Nursing Midwifery Research

2015

سيد افشين شروفي

 

PubMed

85

The review on properties of Aloe Vera in healing of cutaneous wounds

Biomed Research International

2015

سيد عبداله مدني

 

PubMed

84

The comparison of vaginal cream of mixing yogurt, honey and clotrimazole on symptoms of vaginal candidiasis

Global Journal of Health Science

2015

 

زينب حمزه گردشي

PubMed

83

The effect of hysterectomy on women’s sexual function; A narrative review

Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina

2015

 

زينب حمزه گردشي

PubMed

82

Current knowledge about violence against healthcare workers

International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience

2015

سيد عبدالله مدني

 

Scopus

81

بررسي خطاهاي ناخواسته رايج در بيهوشي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دولتي استان مازندران

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2015

ابراهيم نصيري

 

Scopus

80

خواص طبي-تغذيه اي انگور در منابع اسلامي، طب سنتي و طب جديد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2015

 

محمد يوسف پور

Scopus

79

Non- pharmacological interventions for depression in Persian medicine

Journal of Humanitas Medicine (TANG)

2015

سيد افشين شروفي

 

ساير

78

عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي در پرستاران: يك مطالعه مروري

مجله تعالي باليني

2015

سيد افشين شروفي

 

ساير

77

The frequency of allergic rhinosinusitis in patients referred to ear, nose throat clinic due to chronic rhinosinusitis

La Prensa Medica Argentina

2015

سيد عبداله مدني

 

ساير

76

The incidence of nasal septal deviation and its relation with chronic rhinosinusitis in patients undergoing functional endoscopic sinus surgery

Pakistan Medical Association

2015

سيد عبداله مدني

 

ساير

75

Two case of rhinolitis which discovered by functional endoscopic sinus surgery

Journal of Society for Development in New Net Environment in B&H

2015

سيد عبداله مدني

 

ساير

74

Massive thyroid follicular adenoma: a case report

Journal of Society for Development in New Net Environment in B&H

2015

سيد عبداله مدني

 

ساير

73

Sun protection for children: A review

Journal of Pediatrics Review

2015

 

كتايون مرتضي سمناني

ساير

72

The effect of fennel (Foeniculum vulgare) gel 3% in decreasing hair thickness in idiopathic mild to moderate hirsutism, a randomized, double blind, placebo controlled clinical trial

Caspian Journal of International Medicine

2014

خديجه ربيعي

 

ISI

71

A comparison between over-the-head and lateral cardiopulmonary resuscitation with a single rescuer by bag-valve mask

Saudi Journal of Anesthesia

2014

ابراهيم نصيري

 

ISI

70

The effects of family-friend visits on anxiety, physiological indices and w