مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
br ENGLISH
اساس نامه
اساسنامه مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل

مقدمه:

      سرزمين دانش‌پرور ايران پايه‌گذار و رونق دهنده طب سنتي مي‌باشد كه با تلاش پزشكان نامدار و مسلمان اين سرزمين مانند شيخ‌الرئيس ابن‌سينا، ابوبكر محمدبن زكريا رازي، سيد اسماعيل جرجاني و ديگران به انجام رسيده و موجب ايجاد مكتب بزرگ پزشكي سنتي گرديد كه قرن‌ها نه تنها در سرزمينهاي بزرگ اسلامي بلكه در جهان غرب به عنوان پزشكي روز، مورد توجه و عمل بوده و خدمات ارزشمندي به بشريت انجام داده و تا قرن گذشته نيز اهميت خود را حفظ نموده و با نفوذ عوامل سياسي مغرب زمين طي قرون گذشته و كوشش آنها براي جدا كردن ملل شرقي و مسلمان از پيشينه علمي و فرهنگي خود، پزشكي نوين يا به اصطلاح طب غربي در اين سرزمين‌ها نفوذ داده شد و موجب از خود فراموشي و دور شدن جوانان تحصيل كرده از دانش پزشكي گذشتگان گرديد، به طوري كه امروزه اكثر پزشكان جوان از مباني علمي طب سنتي و خدمات درخشان آن بي‌اطلاع مي‌باشند.

      اكنون كه به ياري خداوند اين امكان بوجود آمده تا به ذخاير علمي جهان و ايران توجه شود، لازم است كه به گنجينه بزرگ علمي طب سنتي با دقت و احترام نگريسته و اين دستاورد بزرگ علمي مجدداً مورد استفاده بشريت قرار گيرد. بر پايه همين اعتقاد و نيز كشف و معرفي منابع عظيم طب سنتي، مركز تحقيقات  طب سنتي و مكمل پايه‌گذاري مي‌گردد.

با توجه به مقدمه اهداف وظايف مركز بسيار گسترده بوده و شامل 5 محور مطالعاتي: آموزش، تحقيقاتي، اجرايي، ارتباطي و اطلاع‌رساني خواهد بود كه عبارت است از:

 

الف) اهداف و وظايف آموزشي مركز:

1)      مطالعه و بررسي ريشه‌هاي طب سنتي ايران پيش از اسلام از جمله ميراثهاي پزشكي، نسطوري، اوستايي، بابلي، مصري، رومي، يوناني، اسكندري، چيني، هندي و عرب و مشاركت در آموزش آنها

2)      مطالعه و بررسي ريشه‌هاي طب سنتي ايران پس از اسلام مفاهيم تاريخي، مفاهيم فلسفي، مباني ديني، نظريات دانشمندان بلند پايه مسلمان همچون بوعلي و رازي و مشاركت در آموزش آنها

3)      مطالعات علت‌شناسي در پزشكي قديم ايران؛ اسباب امراض= اسباب (سابقه، داخله، باديه، واصله)، علل امراض و مشاركت در آموزش آنها، علل (مادي، فاعلي، صوري، غايي)

4)      مطالعه مباني و پايه‌هاي علمي پزشكي قديم ايران اركان، امزاج، اخلاط، اعضاي اقوا، ارواح، افعال و مشاركت در آموزش آنها

5)      مطالعه و مشاركت در مكاتب پزشكي تاثيرگذار بر طب ايران

6)      مطالعه در اشكال داروئي طب سنتي ايران از جمله حبوب، سفوف، جوارعات، اطريفلات، ضادات و اعوق و مشاركت در آموزش آنها

7)      مطالعه درباره مفردات پزشكي، قرابادين‌ها، منابع اصلي و مشاركت در آموزش آنها

8)      مطالعه در روشهاي خاص درمان طب اسلامي و سنتي ايران علاوه بر داروها شامل فصد، حجامت، قي و اسهال و مشاركت در آموزش آنها

9) مطالعه و معرفي كتب طب سنتي ايران و شرح و تفسير آنها از جمله قانون، الحاوي، ذخيره، مخزن‌الادويه و مشاركت در آموزش آنها

10) مطالعه در مزايا و معايب پزشكي سنتي ايران از جهات مختلف هزينه‌اي، نيروي انساني، اثربخشي و...

11) مطالعه در بهداشت عمومي اسلام و اثرات دستورات طبي و بهداشتي اسلام در سرزمينهاي اسلامي و مشاركت در آموزش آنها

12)  مطالعه و بررسي دستورات، احاديث بهداشتي ائمه معصومين (ع) و مشاركت در آموزش آنها

13) مطالعه راههاي پيشگيري و چگونگي كنترل و درمان بيماريهاي رايج يا داروهاي سنتي و دستورات طبي اسلام و مشاركت در آموزش آنها

14) مطالعه در سير و تحول اخلاق پزشكي در طب اسلامي و بررسي مقايسه‌اي آن با مكاتب ديگر طب.

 

ب) محور تحقيقاتي:

1)      طرح تحقيقاتي وضعيت موجود طب سنتي از طريق پرسشنامه، آگهي، انجمن، فراخوان، سمينار و ماموريتهاي تحقيقاتي

2)      تحقيق در عقايد درماني و خرافه‌ها در فرهنگ عامه: آب گرمها و آئينه‌ها

3)      تحقيق در صاحبان حرف پزشكي سنتي شاغل در بازار كار: عطاريها، شكست‌بندها و نيروهاي درمان‌گر

4)      تحقيق در علت‌شناسي بيماريها در فرهنگ مردم: علتها (فيزيكي، رواني، آسماني، روحي، دروني و محرمانه)

5)      تحقيق در پايه‌هاي پزشكي سنتي (بومي، عوام و توده) روحاني، زادگاهي، غيررسمي و غيرقراردادي

6)      تحقيق و بررسي كاربرد فصد و حجامت در منطقه و جامعه

7)      تحقيق در شايع‌ترين اشكال داروئي سنتي كه در جامعه امروز به كار مي‌روند: دم كردن، جوشاندن، تنتور و ضماد

8)      تحقيق و بررسي آماري ميزان آگاهي پزشكان و دانشجويان پزشكي و كادر درماني رسمي با طب سنتي

9)      تحقيق و بررسي آماري ميزان آگاهي پزشكان و دانشجويان پزشكي و كادر درماني رسمي با دستورات بهداشتي و طب اسلامي

10) تحقيق در درمانهاي طب سنتي و باورهاي سنتي مردم منطقه مازندران و ساير مناطق كشور با همكاري نهادهاي ذيربط

11) تحقيق و بررسي راههاي جلب مشاركت جامعه در ارائه خدمات طب سنتي

12)  تحقيق و بررسي روشهاي مناسب آموزشي مسائل طب سنتي: براي حرف رسمي درماني، حرف غير رسمي درماني و مردم

13)  تحقيق و بررسي راههاي ادغام فعاليتهاي طب سنتي در نظام خدمات بهداشتي و درماني كشور

14)  تحقيق اپيدميولوژيك در ميزان شيوع، پراكنش و ريشه‌يابي علل روي آوري به درمانهاي طب سنتي و يا بومي در بعضي مناطق خاص و بعضي از اقشار خاص.

15)  تحقيق و مطالعه ارتباط الگوهاي رفتاري جامعه و امنيت درمان طب سنتي با ميزان سلامتي و تندرستي

16)  تحقيق و شناسائي عوامل خطر و پيش‌بيني‌كننده‌هاي ناامني در درمان با طب سنتي در خانواده‌ها و جامعه.

17)  تبديل كتب پزشكي قديم ايراني و اسلامي(كتب مرجع) به ديسكهاي كامپيوتري براي اولين بار در كشور و جهان

18) معرفي نمونه‌هاي مجرب و قابل  كاربرد طب سنتي با توجه به شرايط و امكانات روز

19)  سياست‌گذاري و امنيت بخشي به درمانهاي طب سنتي در سطح كشور

20)   ارائه رهنمود و انتقال تحقيقات انجام شده در زمينه اخلاق پزشكي در مركز به مسئولين اجرايي وزارت و دانشگاه‌ها

 

ج) محور اطلاع‌رساني:

توضيح: يكي از اهداف اين مركز ايجاد مخزن مطالعاتي قابل استفاده براي محققين مي‌باشد.

1)      جمع‌آوري اطلاعات منتشره از كليه مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و دست‌اندركار مسائل طبي كشور كه احياناً در بردارنده نكاتي از طب سنتي و مكمل باشد. اهم از مجلات و بولتن هاي مختلف، اشتراك آنها

2)      كپي‌برداري و تهيه ميكروفيلم و ميكرو فيش از كتب ناياب و نسخه‌هاي منحصر به فرد موجود در كتابخانه‌ها و مراكز فرهنگي داخل و خارج از كشور كه در ارتباط با طب اسلامي و سنتي مي‌باشند (با كسب مجوز از دستگاههاي اجرايي زيربط)

3)      تهيه و آرشيو كليه منابع از وضعيت موجود طب سنتي و مكمل كشور

4)      تهيه فرهنگهاي چندزباني، دايرة‌المعارفها، واژه‌نامه‌هاي تخصصي

5)      اشتراك نشريات مشترك با مسائل فرهنگي و طب سنتي از خارج از كشور

6)      اشتراك روزنامه‌هاي مهم و مجلات علمي و فرهنگي كشور و گردآوري اخبار و اطلاعات مرتبط با مركز از آنها و انتشارشان در مجموعه‌هاي ماهانه

7)      شناسائي مراكز علمي و دانشمندان و پژوهشگران آشنا با مسائل طب سنتي و اسلامي و تهيه فهرست نشاني آنها با كمك مسئولين اجرائي كشور

8)      استفاده از روشهاي نوين اطلاع‌رساني شامل رايانه و ارتباطات دائمي ( اينترنت، ماهواره)

9)      تهيه و چاپ جزوات و كتابچه‌هاي آموزشي(آشنايي با طب سنتي و مكمل) براي دانشجويان پزشكي و براي نخستين بار در كشور و انتشار آن بصورت وسيع در سطح دانشگاه‌هاي كشورد) محور ارتباطي:

توضيح: كليه ارتباطات اين مركز با اشخاص حقوقي و حقيقي منحصراً ارتباط علمي مي‌باشد.

1)      ارتباط با كليه مراكز تحقيقاتي و نهادهاي فرهنگي علمي دولتي و غيردولتي مرتبط با عملكرد مركز در داخل يا خارج از كشور

2)      ارتباط علمي با اساتيد، پژوهشگران و شخصيتهاي علمي و ديني صاحبان رهنمود و تفكر در داخل يا خارج از كشور براي پيشبرد اهداف مركز

3)     ارتباط با ارگانهاي اجرايي كشور و وزارتخانه‌ها براي تسهيلات و برقراري ارتباط علمي (حضوري و غيرحضوري) با مراكز و اشخاص فوق‌الذكر و درخواست كمك از آنها براي احياي طب سنتي

4)      دعوت از اساتيد و دانشمندان و علماي اسلام براي حضور در جلسات مركز و بهره‌مندي علمي از آنان

5)      اعلام موجوديت مركز به تمامي مراكز و دانشمندان فوق‌الذكر

6)      تقاضاي جلب كمكهاي مادي و معنوي از مسئولين كشوري براي تحقق و احياي ميراث گرانبهاي طب اسلامي و سنتي ايران و پيگيري تحصيص بودجه مستقل تحقيقاتي علاوه بر بودجه دريافتي از دانشگاه

7)      با توجه به تعريف، اين مركز در نظر دارد فعاليت گسترده‌اي در سطح كشور در زمينه طب سنتي و مكمل داشته باشد.

 

هـ) اهداف و وظايف اجرايي مركز:

1)      پيگيري ايجاد مراكز وابسته در ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشكي

2)      مشاركت در برنامه‌هاي اجرايي در زمينه طب سنتي و مكمل با ارگانهاي دولتي و خصوصي

1397/09/17
Powered by DorsaPortal