مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
br ENGLISH
7 اسفند 1397
جلسه شوراي پژوهشي درتاريخ 1397/12/7 مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل با حضور اعضاي شوراي پژوهشي برگزار شد و دستور جلسه بررسي يك طرح پژوهشي با عنوان«  اثربخشي تيپينگ ، ورزش هاي قدرتي كوادريسپس وكشش همسترينگ بصورت جداگانه يا تركيبي بر سندرم درد پاتلو فمورال  ( PFPS ) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك پزشكي ورزشي  » مي باشد.

1397/12/25
Powered by DorsaPortal