مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
br ENGLISH
کارگاه های سال 98

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سخنران

عنوان

98/1/22

98/2/26

98/3/2

98/3/26

98/4/9

98/4/16

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آقای دکتر نادعلی اسماعیلی

سلسله جلسات کارگاهی طب سوزنی

98/4/30

98/5/27

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آقای دکتر نادعلی اسماعیلی

کارگاه طب در ادیان باستانی

98/9/18

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

خانم زهرا کرم نژاد

کارگاه نسخه شناسی

98/10/11

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آقای دکتر جواد ستاره

کارگاه آشنایی با زمینه های پژوهشی در طب خواب


1399/01/23
Powered by DorsaPortal