مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1399/07/10 تعداد بازدید: 10
وبینار اخلاق در پژوهش
وبینار اخلاق در پژوهش
 برگزاری وبینار اخلاق با عنوان " تخلفات متـداول و شـایع در مراحل مختلف پژوهش در ایران " با ارائه جناب آقـای دکتـر احسـان شمسـی گوشکی، دبیر محترم کمیته ملـی اخـلاق در تـاریخ 15 مهرمـاه 1399 از سـاعت -15 13 توسط دانشگاه علوم پزشـکی یـزد ویـژه اعضـای محتـرم هیئـت علمـی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی. وبینار اخلاق در پژوهش
Powered by DorsaPortal